You are here

COVID

Beste toneelvrienden, net zoals iedere vereniging gaan wij ook gebukt onder de gevolgen van COVID-19. Al onze activiteiten zijn gestaakt, zelfs de bestuursvergaderingen. Dit bemoeilijkt ook de communicatie naar onze leden, waarvoor onze excuses.

Alle erelidvoordelen blijven uiteraard bestaan, we schuiven deze gewoon voor ons uit, en zij blijven dus gewoon geldig. Uiteraard zijn nieuwe ereleden ook nog welkom…

Als de situatie het toelaat, zijn er nog wel enkele plannen voor de nabije toekomst, hou zeker deze pagina in het oog voor meer informatie!